دانلود کتاب آموزشی ، علمی، درسی، حقوقی و آموزش زبان - ایران مرجع پارسی بلاگ

*توجه *توجه برای دانلود فایل مورد نظر خود پس از کلیک بر روی لینک *...برای دانلود اینجا کلیک کنید...*؛لطفا 15 ثانیه صبر کنید و بعد بر روی رد کردن تبلیغ کلیک کنید،سپس لینک دانلود رایگان ظاهر خواهد شد* ایران مرجع پارسی بلاگ
95/1/23
1:38 صبح

تاریخچه و معرفی بیمه در ایران و جهان

توسط ایران مرجع مرجعی کامل از علوم مختلف ایران مرکز دانلود رایگان کتاب

تاریخچه و معرفی بیمه در ایران و جهان ،

تاریخچه و معرفی بیمه البرز ، تاریخچه و معرفی بیمه تعاون ، تاریخچه و معرفی بیمه پارسیان ، تاریخچه و معرفی بیمه پاسارگاد ، تاریخچه و معرفی بیمه مرکزی ، تاریخچه و معرفی بیمه عمر ، تاریخچه و معرفی بیمه سامان ، تاریخچه و معرفی بیمه رازی ، تاریخچه و معرفی بیمه معلم ،تاریخچه و معرفی بیمه آسیا ، تاریخچه و معرفی بیمه کشاورزی ، تاریخچه و معرفی بیمه ایران ، تاریخچه و معرفی بیمه سینا ، تاریخچه و معرفی بیمه نوین ، تاریخچه و معرفی بیمه تامین اجتماعی ، تاریخچه و معرفی بیمه عشایر و روستاییان ، تاریخچه و معرفی بیمه دانا ، تاریخچه و معرفی بیمه آرمان ، تاریخچه و معرفی بیمه دی ، تاریخچه و معرفی بیمه کوثر ، تاریخچه و معرفی بیمه کار آفرین ، تاریخچه و معرفی بیمه سلامت میهن ، تاریخچه و معرفی بیمه حافظ ، تاریخچه و معرفی بیمه امید ،

 

تاریخچه و معرفی بیمه در ایران ::

بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی نداشته است. در حدود سال هزار و دویست و هشتاد خورشیدی (1280 هجری شمسی) در دو مؤسسه روسی بنام “نادژدا” و “کافکازکوری” در ایران شروع به کار گرفتند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل گردیدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی “آلیانس” نمایندگی خود را در ایران تأسیس گردیدند و شرکتهای دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به کار کردند... بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی بنام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبه ای تأسیس گردید و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش پیدا کرد....
فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر می رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود حق بیمه کلانی مطالبه و درپیدا کرد میگرفتند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می گردانیدند.........
بیمه در ایران قبل از سال هزار و سیصد چهارده خورشیدی “1314” که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده استه و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکتها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ “4/4/58” که شورای انقلاب شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام گردید به فعالیت خود در ایران ادامه میدادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میگرفتند و از سال هزار و سیصد پنجاه و یک خورشیدی “1351” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل گردید. بعد از انقلاب ابتدا در سال هزارو سیصد پنجاه و هشت خورشیدی “1358” با مصوبه شورای انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی ملی شده استه و نمایندگیهای خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه هزار و سیصد شصت خورشیدی “1360” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکتهای ملی شده استه متوقف گردید. از سال هزار و سیصد و شصدو هفت خورشیدی “1367” براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران که یک شرکت بیمه دولتی بود، شرکتهای بیمه “البرز” و “آسیا” هم دولتی شده است و یک شرکت بیمه دولتی دیگر که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص به آن داده شده است به نام شرکت بیمه “دانا” تشکیل گردید. در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی علاوه بر تهران که مرکز اصلی آنان است با ایجاد شبکه نمایندگی و تأسیس شعب در اغلب شهرهای کشور به امر بیمه گری می پردازد
.........

 

 

تاریخچه بیمه در جهان ::

 

اولین قرارداد بیمه ای که بوجود آن پی برده اند قرارداد بیمه حمل و نقل است که  به  سال  هزار  و  سیصد  و چهل و هفت  میلادی مسیح  در شهر ژن ایتالیا منعقد شده استه است،  بنابراین  شاید شروع فعالیت بیمهای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی مسیح میباشده است...........
پیدایش بیمه در قرن چهاردهم مسیحی و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر در صدد پیدا کردن وسیلهای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است........
آن طور که از تالمود نقل گردیدهاند در قرون قدیم بین دریانوردان حاشیه  خلیج فارس  مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر میمیرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه میشود تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نتواند کند .........
در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمانهای بیمه اجتماعی یا  مددکاری  وجود داشته که به کمک درماندگان میشتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته است در روم قدیم نیز نمونههایی از  مستمری  مادامالعمر وجود داشته است. بدیهی است محاسبات حق بیمه در این  نوع عملیات که  با بیمه امروزی به  هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آمار درستی نبوده و به خصوص  در مورد مستمری  مادامالعمر از جدول مرگ و میر حساب شده استهای استفاده نمیشده است...........


 

 

بیمه در جهان امروز ::

 

در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمه ای در سرتاسر جهان توسعه پیدا کرده است. در کشورهای صنعتی بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده استه و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش پیدا کرده است. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده استه است. از جمله بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تأمین میکند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایهای در اختیار خانواده او می گذارد.......
در یک قرن اخیر سازمانهای بیمه اجتماعی که توسط دولتها و یا زیر نظر آنها اداره میشوند نقش قابل ملاحظه ای در توسعه بیمه بازنشستگی، بیمه عمر و حادثه شخصی کارگران و کارمندان و سایر  حقوق بگیران به عهده گرفته اند . در ابتدا  پیدایش  بیمه های اجتماعی موجب رکود نسبی این نوع    بیمه ها شده است ولی به تدریج تعارض بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی منتقی گردید زیرا آشنایی با یک نوع بیمه موجب توجه افراد به سایر انواع آن شده است. با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در حد وسیعی متداول شده است. بیمه خسارات وارد بر اتومبیل بیمه شده استه و همچنین بیمه خسارات وارد به اشخاص ثالث که در معرض تصادف قرار دارند در هر نقطه ای از جهان وجود دارد و به این ترتیب بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث رواج پیدا گردید و بیمه مسئولیتهای ناشی از اموال و فعالیتهای حرفه ای افراد معمول شده است و حتی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی و غذایی و دارویی متداول گردید....
از جمله انواع جدید بیمه، بیمه های تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظهای در توسعه صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جادهها و اجرای طرحهای لوله کشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانه ها و نیروگاهها اعم از آبی و حرارتی و یا اتمی مورد تأمین قرار میگیرد. بیمه های مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیتهای ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین، بیمه مسئولیت فرودگاهها از جمله بیمه هایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظه ای پیدا کرده است........
با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم داراییها و تأسیسات از یک طرف بیمه های اموال مانند بیمه آتش سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه پیدا کرد و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیتها و وسایل و تأسیسات خود به دیگران وارد میکنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شده است. بدیهی است قوانین و رویه دادگاهها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد. در کشورهای صنعتی حق بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل ملاحظهای از درآمد شرکتهای بیمه را تشکیل میدهد........
...منبع::بیمه ایران....انواع بیمه ها را در ایران بهتر بشناسید 9 بهمن 1395 ه‍.ش. - انواع بیمه ها را در ایران بهتر بشناسید. شما هر ماه مبلغ نسبتا کمی را به شرکت های بیمه می پردازید و در عوض آنها قول می دهند در روزهای سخت آینده ... تعریف "بیمه" و انواع آن به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده استه اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. تصاویر برای انواع بیمه گزارش تصاویر نتیجه تصویری برای انواع بیمه تصاویر بیشتر برای انواع بیمه بیمه - ویکی‌پدیا، دانشنامه? آزاد رفتن به 2 انواع بیمه - در یک تقسیم‌بندی کلی، بیمه به دو دسته بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ... برخی از روش‌های تقسیم‌بندی انواع بیمه از این قرار است:. ‏بیمه اتومبیل - ‏بیمه سامان - ‏بیمه کوثر - ‏بیمه آسیا انواع بیمه نامه های عمر انواع بیمه های عمر •بیمه عمر زمانی • بیمه تمام عمر • بیمه عمر تأمین آینده فرزندان • بیمه عمر مانده بدهکار • بیمه عمر و پس انداز. بیمه‌ عمر زمانی بیمه‌ عمر در صورت‌ فوت‌ و یا به‌ ... انواع بیمه و بخش‌بندى آنها چنانکه قانون بیمه، مصوب 30 دسامبر 1938، فرانسه در ماده? 138 خود انواع بیمه‌هاى مجاز را معین و مشخص کرده است و شرکت‌هاى بیمه وظیفه دارند پس از کسب پروانه? بیمه‌گرى ... انواع محصولات‌ بیمه‌ ای‌ رایج‌ در دیگر کشورها انواع محصولات‌ بیمه‌ ای‌ رایج‌ در دیگر کشورها. الف) بیمه‌های اشخاص (عمر، حوادث و درمان) بیمه حوادث و سلامتی اعتبار گیرنده(credit health & accident insurance): این بیمه ... خدمات بیمه پاسارگاد ماده 7- مؤسسات بیمه موظفند در رشته‌هایی که شرایط عمومی مصوب شورای‌عالی بیمه دارد ... انواع خدمات قابل ارائه در بیمه پاسارگاد در رشته های مختلف بیمه که در موضوع ... انواع بیمه | بیمه اتومبیل - بیمه امید انواع بیمه های اتومبیل شرکت بیمه امید. الف) بیمه نامه شخص ثالث و مازاد. در این بیمه نامه، مسئولیت دارندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) وسائط نقلیه موتوری زمینی و انواع ... تعریف بیمه و انواع آن - دانشنامه اقتصاد و مدیریت بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده استه اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت ... انواع بیمه انواع بیمه های درمانی انواع شرکت های بیمه انواع بیمه بازنشستگی اطلاع رسانی در خصوص انواع بیمه نامه ... از طریق این بخش در پرتال ، می توانید در خصوص انواع بیمه نامه های رایج کسب اطلاع فرمایید . برای این منظور بر روی عنوان بیمه نامه مورد نظر در ستون سمت ر. معرفی انواع بیمه ها شرایط برآورد خسارت ناشی از حوادث رانندگی از طریق بیمه ... شرکت سهامی بیمه‌آسیا در تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شده است. انواع بیمه نامه 20 خرداد 1392 ه‍.ش. - بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می میباشده است. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ... فصلنامه تخصصی آسیا ، شماره 1. عنوان: شناخت انواع بیمه (1) ، تعریف بیمه ، تاریخچه ، ارکان و اصطلاحات ، بیمه های مهندسی. لینک کوتاه به این صفحه: ... Insurance - تعریف بیمه و انواع آن تعریف بیمه و انواع آن. تاریخ : یکشنبه یکم آبان 1390 | 8:45 | نویسنده : سخایی فر. تعریف بیمه. بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی ... معرفی بیمه های اتومبیل بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل. شخص ثالث: ... به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است. خسارت جانی:. معرفی انواع بیمه - بیمه های آتش سوزی دستاوردهای مادی بشر از آغاز زندگی شهرنشینی و خاصه پس از توسعه صنعت در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد . ترس از سوانح و بلایای طبیعی مانند ... انواع بیمه - بیمه توسعه صفحه اصلی >> انواع بیمه. بیمه را بصورتهای مختلف تعریف گردیده‌اند، در قانون بیمه ایران در ماده اول تعریف ذیل از بیمه بیان شده استه است: "بیمه عقدیست که بموجب آن یکطرف ... انواع بیمه - بیمه دانا 16 آذر 1393 ه‍.ش. - انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی. 1- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان. کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران ... انواع بیمه 12 آذر 1383 ه‍.ش. - یکى از انواع پوشش هاى بیمه عمر مى میباشده است. افرادی که از بانک ها ، موسسات اعتبارى ، صندوق هاى قرض الحسنه و یا از شرکت هاى متبوع خود براى خرید یا ... انواع بیمه عمر انواع بیمه تامین اجتماعی انواع بیمه نامه عکس انواع بیمه ها انواع بیمه های درمانی در ایران


*توجه *توجه برای دانلود فایل مورد نظر خود پس از کلیک بر روی لینک *...برای دانلود اینجا کلیک کنید...*؛لطفا 15 ثانیه صبر کنید و بعد بر روی رد کردن تبلیغ کلیک کنید،سپس لینک دانلود رایگان ظاهر خواهد شد* ایران مرجع پارسی بلاگ
95/1/22
3:31 عصر

دانلود رایگان کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها

توسط ایران مرجع مرجعی کامل از علوم مختلف ایران مرکز دانلود رایگان کتاب


دانلود رایگان کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها

دانلود رایگان کتاب مدیریت خانواده در هزینه ها و مخارج

..............................................

............................................

توضیحات::..........:از آنجا که خانواده، هسته? نخستین و پایه? آموزش انسان می باشد، فراگیری آموزش مدیریت و عمل مدیران خانواده به آنها می تواند، فرزندان را از همان آغاز کودکی با مدیریت بهینه آشنا سازد و کاربرد اصول مدیریت را در آنان نهادینه کند. آموزش مدیریت و به کارگیری خلاقانه و هنرمندانه? آن در زمینه های گوناگون، فرد را قادر می سازد تا در راستای رفاه و آرامش روانی خویش با رنج کمتر و شادی بیشتر، گام بردارد. در همین جهت با تأثیر فرد در خانواده، چه در خانواده? پدری و چه در خانواده? مستقل خود، مدیریت خانواده بهبود یافته، هدفهای توسعه? مستقل کشور، با هزینه های انسانی و مادّی کمتری به دست می آید. استفاده از دانش و مهارتهای مدیریت، به هر فردی امکان می دهد که از منبع بیکران ذهن خداداد خویش بهتر استفاده کند و از عمر خود در راستای دستیابی به هدفهای مادی و معنوی اش بیشتر بهره گیرد. در چنین شرایطی و با تأثیر متقابل بهبوِد زندگی مادّی و معنوی فرد، خانواده و کشور،بتدریج همه? سطوحِ جامعه، از مدیریت بهتر و مدیران کارآمدتر بهره مند شود.........

................................................

نام کتاب : مدیریت خانواده در هزینه ها
نویسنده : ابراهیم رزاقی
تعداد صفحه : 132
حجم فایل : 1,910 کیلوبایت

...............................................
...برای دانلود اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها رتبه: 4 - ‏10?596 رأی 21 آذر 1393 ه‍.ش. - ... با مدیریت بهینه آشنا سازد و کاربرد اصول مدیریت را در آنان نهادینه کند. در کتاب حاضر شما بیشتر با مدیریت خانواده و هزینه ها آشنا خواهید شد. دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها - کتاب سبز 29 آذر 1393 ه‍.ش. - دانلود رایگان کتاب819 کیلوبایت. ×. لینک کوتاه این ... در کتاب حاضر شما بیشتر با مدیریت خانواده و هزینه ها آشنا خواهید شد. کلمات کلیدی: دانلود ... دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها - فرهنگ نیوز 29 آذر 1393 ه‍.ش. - دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها ... دانلود رایگان کتاب819 کیلوبایت. × ... کتاب مدیریت استرس: راه حل های تخصصی برای چالش های روزمره ... دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها 15 ساعت پیش - دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها ... لینک دانلود مستقیم کتاب. تمام تلاش ما بر این است که فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر را بر روی ... نوین - دانلود کتب دبیرستان و فنی حرفه ای - مدیریت خانواده و ... 10 دی 1390 ه‍.ش. - جهت دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها اینجا را کلیک نمایید · ضمنا قبل از مشاهده کتاب می بایست این فایل را دانلود کرده و مطابق دستورالعمل اقدام ... دانلود رایگان کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها - کتاب خوب از آنجا که خانواده، هسته? نخستین و پایه? آموزش انسان می باشد، فراگیری آموزش مدیریت و عمل مدیران خانواده به آنها می تواند، فرزندان را از همان آغاز کودکی با مدیریت بهینه ... دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها - دانلود رایگان کتاب های ... توضیحات : از آنجا که خانواده، هسته? نخستین و پایه? آموزش انسان می باشد، فراگیری آموزش مدیریت و عمل مدیران خان. [PDF]مدیریت خانواده و هزینه ها دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها کمپوت هلو کتاب دانلود - این لینک را می توانید در سایت، وبلاگ، ایمیل، فیسبوک، ... دانلود کتاب مدیریت خانواده و هزینه ها ... دانلود رایگان کتاب819 کیلوبایت. ×. مدیریت خانواده - استانداردها جهت دانلود کتاب مدیریت و برنامه ریزی 1 و 2 چاپ سال 90 روی لینک کلیک کنید: ..... 2- مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده : قسمت هزینه ها از روی سی دی هزینه ها که باز هم ... دانلود رایگان کتاب‏ کتاب و جزوات آموزشی به زبان فارسی از توانا


*توجه *توجه برای دانلود فایل مورد نظر خود پس از کلیک بر روی لینک *...برای دانلود اینجا کلیک کنید...*؛لطفا 15 ثانیه صبر کنید و بعد بر روی رد کردن تبلیغ کلیک کنید،سپس لینک دانلود رایگان ظاهر خواهد شد* ایران مرجع پارسی بلاگ
95/1/21
2:11 عصر

دانلود رایگان کتاب هیپنوتیزم عملی

توسط ایران مرجع مرجعی کامل از علوم مختلف ایران مرکز دانلود رایگان کتاب


دانلود رایگان کتاب هیپنوتیزم عملی+ pdf پی دی اف

دانلود رایگان کتاب روش هیپنوتیزم کردن / علمی و عملی

........................................

.........................................

توضیحات::.......:هیپنوتیزم یا خوابگری شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیله? تلقین، شخص در حالت خاصی ازهوشیاری قرار می‌گیرد. هیپنوتیزم یا به طور دقیقتر هیپنوز موجب تسلط دیگری بر فرد نمی‌شود بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه و القای تلقینات می‌پردازد. همه? هیپنوزها نحوی خودهیپنوتیزم است و هیپنوتیزور خارجی فقط مامای هیپنوز از درون انسان است و آن را می‌زایاند........

..................................................

نام کتاب : روش هیپنوتیزم کردن / عملی
نویسنده : محمدحسین مدرس نهاوندی
تعداد صفحه : 112
حجم فایل : 1,350 کیلوبایت

.....................................................
...برای دانلود اینجا کلیک کنید...

مجموعه آموزش خود هیپنوتیزم با صدای استاد کابوک کاملترین و موثر ترین مجموعه آموزش هیپنوتیزم در ایران با صدای استاد کابوک پدر علم هیپنوتیزم در ایران آموزش خود هیپنوتیزم و یوگا 100 عملی. ... و یا توسط موسسه کابوک به عنوان هدیه در پکیج کامل کتابهای استاد کابوک قرار میگرفته .... بر محتوی این مجموعه درس سوم را می توانید با قیمت فقط 100 تومان از بخش دانلود شاپ خرید کنید. دانلود رایگان کتاب روانشناسی خود هیپنوتیزم دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران. قسمتی از متن کتاب: عقیده ... و فایل صوتی هیپنوتیزم عملی با صدای استاد کابوک میباشد. سریال گوزل خلاصه ... دانلود کتاب آموزش کامل خودهیپنوتیزم - کتاب سبز 30 خرداد 1392 ه‍.ش. - دانلود رایگان کتاب358 کیلوبایت. × ... هیپنوتیزم چیست، دانلود کتاب هیپنوتیزم، خود هیپنوتیزم. دیگر کتاب‌های ایمان صدیقی · دانلود کتاب آموزش دورجنبانی - تله کینزی ... منتها باید دید از لحاظ عملی برای شخص قابل اجراست یا نه. دانلود کتاب خودهیپنوتیزم استاد کابوک - اردک 18 آذر 1394 ه‍.ش. - دانلود رایگان فهرست کتابهای استاد کابوک - انجمن خود هیپنوتیزم کابوک .... خود هیپنوتیزم اثر کابوک-آموزش خودهیپنوتیزم و یوگا100% عملی. دانلود رایگان کتابهای دیجیتالی فرمت pdf ، آموزش ... دانلود رایگان کتاب - مقالات علمی موسیقی درمانی ... دانلود کتاب 50 روش عملی مدیتیشن نویسنده مارگارت راجرز. نویسنده: مارگارت راجرز. مترجم: گیتا شریعتی. دانلود رایگان کتاب هیپنوتیزم عملی دانلود رایگان کتاب هیپنوتیزم عملی. دسته: ماوراء الطبیعه. هیپنوتیزم یا خوابگری شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیله? تلقین، شخص در حالت خاصی ... - آموزش هیپنوتیزم دانلود رایگان مجموعه آموزش گام به گام هیپنوتیزم Gerald Kein Hypnosis ... کاملترین مجموعه آموزش گام به گام هیپنوتیزم در 18 دی وی دی همراه با کتاب های راهنما ::. ... آموزش هیپنوتیزم و مانیه تیزم و خلسه : فقط در چند جلسه علمی و 100 % عملی و تضمینی . روانشناسی هیپنوتیزم دانلود رایگان نرم افزار موزیک مراقبه ورژن دوم در این مجموعه 24 موزیک بیکلام مدیتیشن که به صورت اتوران و ... دانلود نرم افزار تکنیک های درس خواندن با هیپنوتیزم این کتاب به دانش آموزانی تقدیم میشود که با یک دنیا ... دانلود کتاب آموزش عملی پرواز روح. دانلود کتاب هیپنوتیزم عملی تمام تلاش ما بر این است که فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر را بر روی سایت جهت استفاده عموم قرار دهیم. در صورتی که کتابی را مشاهده نمودید که دارای حق نشر ... کتاب هیپنوتیزم و ریلکسیشن با فرمت PDF • دانلود رایگان کتاب الکترونیکی در رابطه با ریلکسیشن ، در این کتاب درباره قرار گرفتن در حالت هیپنوتیزم و قرار گرفتن در حا. دانلود رایگان کتاب‏ کتاب و جزوات آموزشی به زبان فارسی از توانا دانلود رایگان کتاب هیپنوتیزم عملی دانلود کتاب خود هیپنوتیزم کابوک دانلود خود هیپنوتیزم صوتی دانلود رایگان کتاب خود هیپنوتیزم فوری دانلود کتاب اسرار خود هیپنوتیزم صمد ولی زاده آموزش خود هیپنوتیزم دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم کابوک استاد کابوک آموزش هیپنوتیزم pdf


   1   2   3   4   5   >>   >
360 ?±U†?¯
فروشگاه محصولات
فروشگاه کارت شارژ